Styrelsen

Ordförande: Elin Dovervik
Kassör: John Jakobsson